2.4.2013-
31.5.2013
  
Výstava Červený kříž 150 let humanity a pomoci - ve výstavních prostorách MěK Prachatice
 
čtvrtek  
2.5.  
Literární kavárna a její host - MUDr. Petr Koptík MISE AFRIKA 2012
 
2.5.2013-
29.8.2013
  
Slánky ze Slaného
 
čtvrtek  
2.5.  
Česká píseň – HUDEBNĚ DRAMATICKÝ PODVEČER
 
pondělí  
6.5.  
Klub přátel knihovny
 
pondělí  
6.5.  
P.O.N.K. - Bajky Aesopus a La Fontaine
 
sobota  
11.5.  
NA KOLE ŠUMAVOU DO RENESANČNÍCH PRACHATIC
 
pondělí  
13.5.  
P.O.N.K. - Bajky i nebajky-Jiří Žáček
 
úterý  
14.5.  
Akademie zdraví - Pět bodů zdravého životního stylu - Jindra Marhounová - výživový poradce ze společ
 
středa  
15.5.  
STROOM Dub - Slepičí polévka v knihovně
 
čtvrtek  
16.5.  
MARSYAS - 40 LET TOUR
 
pondělí  
20.5.  
P.O.N.K. - Komiks
 
úterý  
21.5.  
GROOVE DOGS
 
úterý  
21.5.  
Karel Filip ze Schwanzenberka, vítěz nad Napoleonem v bitvě u Lipska 1813
 
středa  
22.5.  
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou - Dárek pro maminku
 
pondělí  
27.5.  
P.O.N.K. - Dotváříme komiksový příběh-dle Šumavského povídání
 
úterý  
28.5.  
René de Ceccatty: DÁMA S KAMÉLIEMI
 
středa  
29.5.  
Čítárna U Čerta s knihou - spisovatel Hynek Klimek a jeho Strašidlář a Milan Poláček a jeho pohádkov
 
čtvrtek  
30.5.  
Česká píseň a Kantorei St.Matthäus Erlangen
 
1.6.2013-
7.7.2013
  
Výstava ŽIVOT (nejen) NA ZÁMKU - Hrady a zámky, jak je možná neznáte
 
pondělí  
3.6.  
P.O.N.K. - Bible-kniha příběhů
 
středa  
5.6.  
Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou - Dárek na prázdniny
 
čtvrtek  
6.6.  
Čtení z bible - zahájení Dnů duchovní hudby
 
čtvrtek  
6.6.  
Literární kavárna a její host - Čtení z Bible
 
pátek  
7.6.  
Jakub Bursa a selské baroko
 
pondělí  
10.6.  
P.O.N.K. - Pohádkové putování po hradech a zámcích
 
úterý  
11.6.  
Jakub Bursa a jihočeské selské baroko
 
středa  
12.6.  
STROOM Dub - Hrady a zámky v literatuře
 
12.6.2013-
13.6.2013
  
Pasování s ilustrátorkou Markétou Vydrovou
 
12.6.2013-
13.6.2013
  
Besedy s ilustrátorkou Markétou Vydrovou
 
pátek  
14.6.  
Sýry, ryby a víno
 
pondělí  
17.6.  
P.O.N.K. - Dobrodružná četba na prázdniny
 
pondělí  
24.6.  
P.O.N.K. - Příběhy z hradů a zámků pro prázdninové putování
 
úterý  
25.6.  
Cheb 1213. Stěžejní událost evropských dějin v kontextu zápasu císařství a papežství
 
28.6.2013-
29.6.2013
  
XXIII. ročník Slavností solné Zlaté stezky
 
pondělí  
1.7.  
První prázdninový den s knihovnou a spisovatelem Janem Opatřilem
 
3.7.2013-
30.9.2013
  
Putování za předky
 
čtvrtek  
4.7.  
Literární kavárna a její host - Beseda s MUDr. Milenou Černou
 
8.7.2013-
4.8.2013
  
Výstava OLGA HAVLOVÁ
 
čtvrtek  
1.8.  
Literární kavárna a její host - Poetické cestopisy šumavských drifterů
 
5.8.2013-
29.9.2013
  
Výstava FRANZ KAFKA
 
sobota  
14.9.  
Vlak ECCE LIBRIS - po knihovnách regionu
 
úterý  
24.9.  
Cyrilometodějská mise (1150. výročí)
 
11.10.2013-
3.11.2013
  
Andreas Hartauer, autor šumavské hymny
 
úterý  
15.10.  
Bitva u Lipska
 
úterý  
12.11.  
Rok 1893. Počátky železnice na Prachaticku
 
14.11.2013-
30.12.2013
  
Navaříno, napečíno, naklizíno
 
úterý  
26.11.  
Magie adventní vánoční kuchyně Aneb předvánoční radost či zlost?
 
úterý  
10.12.  
Počátky sakrální architektury v Čechách

 

Průvodce historickým jádrem

      Město Prachatice patří k nejlépe zachovalým městským komplexům v České republice-historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami. Z těchto důvodů bylo historické jádro v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací - tento stupeň památkové ochrany má v České Republice pouze 40 nejzachovalejších měst. Město Prachatice věnuje péči o památky velkou pozornost v rámci Programu regenerace MPR.

      Prohlídku historického jádra začneme na Malém náměstí nacházejícím se před Dolní bránou, kterou se vstupovalo do opevněného města od severovýchodu. Původní zástavba předpolí Dolní brány byla v 60-70 letech nahrazena současnou panelovou zástavbou a obchodním domem Libín. Ještě než se vydáme do historického jádra stojí za shlédnutí největší sluneční hodiny ve střední Evropě vzniklé v souvislosti s touto moderní výstavbou.

      Dolní brána je součástí renesančního městského opevnění. U fontánky na Malém náměstí začíná naučná stezka vedoucí kolem hradeb na pěti tabulích Vás seznámí se současným stavem hradebního systému i jeho vývojem. Po absolvování procházky po obvodu historického jádra můžeme vstoupit dolní branou dovnitř renesančního města.

      Při průchodu Dolní branou nezapomeňte navštívit městský park Parkán - prostor za obvodovou hradební zdí odkud jsou pěkné pohledy na kostel sv. Jakuba a bývalé městské školy - čp. 30.

      Dolní branou se dostaneme na malé Kostelní náměstí, kde vás po levé straně zaujmou svojí sgrafitovou výzdobou a štíty s cimbuřím domy čp. 28 a čp. 29. Největší stavbou na náměstí je kostel sv. Jakuba - zástupce gotického slohu a význačná dominanta historického jádra. Po prohlídce kostela se vydáme uličkou kolem kostela (mezi čp. 29 a kostelem). Za čp. 29 nejprve nalezneme budovu bývalé městské školy - čp. 30. Proti této budově je okénko staré sakristie s prohnutou mříží, kde podle staré pověsti dal Jan Žižka upálit 85 neposlušných prachatických měšťanů.
      Ze zadní strany kostela nalezneme vzácný obraz ukřižování Krista. Potom pokračujeme podél fary a po levé straně nalezneme sgrafitový obraz Večeře Páně z roku 1563 - prý nejvzácnější sgrafito ve městě.

      Po návratu na Kostelní náměstí pokračujeme nahoru na Velké náměstí. Cestou po pravé straně uvidíme tzv. Sitrův dům čp. 13 - dnes sídlo Prachatického muzea.

      Potom se již před námi objeví v celé své kráse Velké náměstí, jež spolu s Kostelním náměstím prošlo v roce 2000 celkovou rekonstrukcí. Přestože bylo nutné vyměnit prakticky všechny inženýrské sítě, byl velký důraz kladen na zachování staré historické dlažby.

      Uprostřed náměstí se nachází kašna s renesanční sochou a lavičkami, kde je možné nabrat další sílu k prohlídce města a přitom vnímat renesanční architekturu domů na náměstí.

      Prohlídku začneme v nejvýznamnější budově na náměstí ve Staré radnici - čp. 1 s krásnou fasádou zdobenou obrazy provedené technikou chioroscuro. Uvnitř budovy se nachází Informační centrum a nezapomeňte projít též do dvorku staré radnice "na arkády".
      Mezi další pozoruhodné budovy na náměstí patří především


      Prohlídku náměstí zakončíme u domu čp. 184 - Bozkovského dům s rožmberským jezdcem na fasádě. Uvnitř se nachází Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka s výstavou pozoruhodného moderního umění.

      Poté se kolem domu čp. 44 dáme Poštovní ulicí kde nalezneme v domě čp. 178 - Muzeum krajky s ojedinělou expozicí i velice zajímavě rekonstruovaným historickým objektem.
      Po prohlídce pokračujeme dále nejprve Poštovní a poté Husovou ulicí k domu čp. 71 se sgrafitovou výzdobou - tzv. Husovu domu, kde se nachází knihovna.

      Tímto jsme absolvovali nejvýznamnější objekty historického jádra, ale pokud nám zbývají síly stojí za to se ještě chvíli toulat křivolakými uličkami a nasávat atmosféru. Je možno se vydat méně frekventovanou Dlouhou ulicí a poté kolem domu čp. 130 Horní ulicí s radou krásných renesančních štítů (například čp. 134) dokud nenarazíme na klášter - dům, který původně vlastnili rodiče sv. Jana Neumanna. Dál pokračuje Neumannova ulice až na Kostelní náměstí.
      Zajímavé domy jsou též na Křišťanově ulici či Věžní ulici.


Bezprostřední okolí historického jádra

      Mezi další stavební památky které jistě stojí za shlédnutí patří


      Za vycházku stojí také Žižkova skalka a řada dalších zajímavostí.